Iemand leverde u een wanprestatie: wat nu?

Als ondernemer werk ik vaak met mensen die klussen voor mij doen. Ik heb namelijk een onderzoeksbureau en ik heb niet altijd tijd om alles zelf te doen. Ik ben daarom gaan kijken of ik geschikte mensen om mij heen kon verzamelen die mijn klussen konden doen. Ik heb op die manier onlangs iemand gevonden die een grote klus voor mij wilde doen. Het klonk allemaal heel goed wat deze persoon kon, maar uiteindelijk bleek dat deze persoon een grote prutser was, ik kan het niet anders zeggen. Deze persoon heeft mij echt een wanprestatie geleverd en dat heeft mij heel veel geld gekost. Voor de mensen die niet weten wat een wanprestatie is: een wanprestatie is een onvoldoende of onjuiste nakoming van een verbintenis uit een overeenkomst. Dit kan zowel van de ene partij aan de andere zijn, als van een partij aan zichzelf. Als er sprake is van een wanprestatie, kan de partij die de verbintenis niet of onvoldoende is nagekomen, aansprakelijk zijn voor de schade die de andere partij lijdt als gevolg van de wanprestatie. Ik wilde graag zorgen dat ik mijn geschil met deze externe kracht kon oplossen, omdat ik geen zin had om er zelf financieel door het schip in te gaan. Rechtshulp kan helpen bij het oplossen van een geschil over een wanprestatie door middel van bijvoorbeeld mediations of gerechtelijke procedures. Rechtshulp kan ook advies geven over de mogelijke stappen die genomen kunnen worden om de wanprestatie op te lossen en eventuele schade te verhalen. Het is belangrijk om op te merken dat het altijd verstandig is om eerst te proberen om het geschil op een vreedzame manier op te lossen voordat men overgaat tot gerechtelijke stappen. In mijn geval lukte dat echter niet goed meer omdat de persoon in kwestie niet meer wilde komen opdagen. Hij stuurde mij enkel nog facturen die ik zou moeten betalen en dat terwijl hij daar nooit werk voor had geleverd. Het was voor mij dus duidelijk dat ik hulp moest gaan zoeken. Ik ben toen online gaan kijken naar mogelijkheden en kwam uiteindelijk op de site eersterechtshulp.nl terecht. Deze site is heel handig voor mensen die juridische hulp zoeken wanneer zij met een wanprestatie te maken hebben gekregen.

Deze mensen vertelden mij alles over wat ik kon doen nadat mij een wanprestatie geleverd was

Ik heb recent rechtshulp ontvangen van eersterechtshulp.nl nadat ik met een wanprestatie te maken kreeg. Ik was erg tevreden met de hulp die ik ontving. Vanaf het eerste contact met de medewerkers van eersterechtshulp.nl voelde ik me goed opgevangen. Ze namen de tijd om mijn situatie goed te begrijpen en gaven duidelijk advies over wat ik kon doen. Ik vond het fijn dat ze me ook vertelden wat mijn rechten en plichten waren in deze situatie.

Ik ben heel goed geholpen

De mensen van eersterechtshulp.nl hebben mij goed geholpen bij het opstellen van brieven en het voeren van correspondentie met de tegenpartij. Dit heeft ervoor gezorgd dat:

  • Mijn probleem snel opgelost kon worden
  • Ik weer verder kon met mijn bedrijf
  • Ik in het vervolg nauwlettender te werk zal gaan

Kijk voor meer info over de diensten van deze mensen zelf ook nog even op hun site.