Wat is Humification

Humanication

Ontwikkeling is een wezenlijke behoefte van ieder mens. Een gevoel van stilstand leidt vaak tot gevoelens van leegte. Humanication helpt jou om de ontwikkeling op gang te brengen die je wilt. Of om met Ghandi te spreken: ‘Be the change you wanna see in the (your) world!”

Wat is Humanication?

Humanication is gebaseerd op de cognitieve gedragstherapie (oftwel: Cognitive Behavioral Therapy). De grondgedachte is dat het jezelf bloot stellen aan nieuwe ervaringen door middel van ‘het gedragsexperiment’ al innerlijke verandering teweeg kan brengen. Waar het in de vorige eeuw vooral bekend werd als een belangrijke therapeutische stroming, wordt het nu ook zeer breed toegepast voor iedereen die zich professioneel of persoonlijk wil ontwikkelen. De methode heeft geleid tot coachingsvormen waarin een behandeling van maar drie uur voldoende was om mensen definitief van fobieën af te helpen, die ze hun hele leven met zich meedroegen.

Humanication

Leren door te doen – werkt dat echt?

Vaak worden we geleid over de opvattingen die we over onszelf hebben en de rollen die we vervullen. Dit is ons ‘zelfconcept’. Dit zelfconcept bepaalt voor een belangrijk deel ons automatische handelen en bevestigt dit zelfconcept. Soms zijn we daar niet blij mee. Het kan daarvoor nodig zijn om goed bij jezelf na te gaan over dat wat je ‘automatisch over je zelf denkt’ wel waar is. Dan dagen we gedachten uit. Maar veranderen kunnen we vooral door de ’te doen’. Als we ons niet gedragen als de persoon die we niet willen zijn, vindt verandering plaats: verandering van ons zelfconcept en daardoor ook hoe de wereld op ons reageert. Of zoals Humification stelt: ‘Je bent en wordt, wat je doet’.

Kwetsbaar: dat waar je bang voor bent, wil je vaak

Vaak zijn de veranderingen die we echt willen in ons leven gekoppeld aan angst en kwetsbaarheid. Anders hadden we het misschien allang zelf gedaan. Humification begeleidt je in dit proces, waar je veilig kunt experimenteren: of het nu gaat om communicatie, welbevinden, een betere relatie, assertiever worden, meer overredingskracht hebben of simpelweg ‘voor jezelf kiezen’ door te veranderen, wij helpen je!