2 soorten overlijdens ceremonies

Begrafenis en crematie zijn twee verschillende ceremonies die hetzelfde doel hebben, namelijk het eren en vieren van het leven van de overledene of de condoleance Hengelo. Een liefde doorgeven is zwaar en bovendien is het nog moeilijker om te bedenken welke voorbereidingen je moet treffen. Er zijn enkele manieren om de doden te eren en te respecteren en kijkend naar de verschillende culturen, wordt elk lichaam op een heel andere manier behandeld. Begrafenis kan een ritueel zijn waarbij het lichaam van de minnaar in de bodem wordt geplaatst met hun favoriete of gekoesterde voorwerpen. Het lichaam wordt vaak in een kist geplaatst, die wordt verzegeld voordat het in de bodem wordt geplaatst.

Begrafenis

Deze ceremonie wordt gebruikt om de doden te eren en te heiligen. Rekenend op de cultuur zijn er verschillende andere manieren die kunnen worden gebruikt om het leven van de overledene te vieren. Sommigen bieden gebeden aan, terwijl anderen bidden om vrede. Andere rituelen zijn onder meer religieuze lezingen, het verbranden van het lichaam of mummificatie. Deze rituelen vereisen vaak het reinigen van het lichaam en het aanbieden van een vredige reis. Andere culturen verheugen zich ook in het leven van de overledene, waaronder het hebben van een hereniging met familie en vrienden en het vertellen van verhalen over de minnaar die de geest heeft gegeven.

Crematie

Dit is een proces waarbij het lichaam tot as wordt verbrand en in een urn wordt gedaan. De verklaring voor deze plechtigheid is om de urn te laten staan ​​of later de as uit te strooien op een plek waar de overledene om heeft gevraagd of op de favoriete plek van de overledene, op die manier betuigt iedereen die bij de crematie betrokken is hun condoleance Hengelo. De methode wordt gedefinieerd als de verbranding, verdamping en oxidatie van dode lichamen tot chemische basis verbindingen, zoals gassen, as en minerale fragmenten, die het uiterlijk van droog bot behouden.